ÁSZF

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

  (1) Az Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) a Eladó és Vevői közötti üzleti kapcsolatokra vonatkoznak. Az Eladó  magánszemélyek , cégek és viszonteladók számára is végez értékesítést. Az ÁSZF érvényes bármely Vevő bármely vásárlására.

  (2) Az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket a Vevőkkel kötött egyedi megállapodások módosíthatják, feltéve, hogy azok írásban jöttek létre és kifejezett utalást tartalmaznak az ÁSZF-től történő eltérő rendelkezésre.

  (3) A felek közti szerződés létrejöttét követően bármilyen nyilatkozat értesítés (pl. határidők módosítása, hiány/kár bejelentése, szerződés felmondása) kizárólag írásban történhet.

  (4) Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által, felé továbbított megrendelések szerinti, és a szállítási szerződés részét képező rendelés visszaigazolással elfogadott termékszállítást elvégzi. A Vevő vállalja, hogy a megrendelt terméket átveszi és a szerződés szerinti vételárat megfizeti.

  (5) Az egyedi megrendelés leadásával – eltérő nyilatkozat hiányában - a Vevő elismeri, hogy a rendelés leadását megelőzően megismerte, és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

  (6) A Eladó jogosult az ÁSZF rendelkezésit módosítani azzal, hogy a már folyamatban lévő szállításokra a megrendeléskori ÁSZF rendelkezései az irányadók.

  2. Szerződéskötés

  (1) Az Eladó honlapján, valamint a katalógusaiban feltüntetett termékleírások és specifikációk nem járnak semmiféle ajánlati kötöttséggel (ajánlati kötelezettségre való felhívás).

  (2) A felek között a szerződés a Vevő írásbeli megrendelésének Eladó általi, azonos tartalmú, írásbeli visszaigazolásával jön létre. Vevő írásbeli ajánlatának tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 

- Vevő neve (cégneve)

- Címe (székhelye)

- Telefonszáma

- Email címe

- Cég esetén adószáma- Bankszámlaszáma

-Számlázási adatok, ha azok az előzőtől eltérnek

 

- a termék megjelölése, mennyisége, kért szállítási határideje valamint az átvétel helye.

(3) A megrendelés történhet:

a. Webshop-on keresztül történő megrendeléssel, melyre az ott meghatározott szabályok az irányadók,
b. Az Eladó ügyfélszolgálatán vagy e-mailben, mely esetben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ügyfélszolgálaton keresztül történő megrendelés leadása esetén is írásbeli visszaigazolás szükséges.

(4) A webshop-on keresztül történő megrendeléshez ügyfélkód és jelszó szükséges. A Vevő köteles a jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a jelszó a Vevőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szállító felelősséget nem vállal.

(5) Az Eladó  ügyfélszolgálati elérhetősége:
Cím: H-8200 Veszprém, Jutasi út 8.
Tel.: +36/70/6109-742
      +36 /21/383-0823
E-mail: info@tshirtdesign.hu
Nyitva tartás: munkanapokon
8:00-16.00 h között

-----------------------------

               Eladó adatai: Magdesign Kft.

               8200 Veszprém, Jutasi út 8.

               Adószám: 13437284-2-19

              Cégjegyzékszám: 19 09 508032
3. Fizetési feltételek, a fizetés módja, határideje

(1) A termékek bruttó árait a Szállító www.tshirtdesign.hu alatti weblapja tartalmazza. Az árak esetén mindenkori jogszabályok alapján megállapított 27% ÁFA kerül felszámításra. Magyarországon kívüli szállítás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség és annak mértéke a vonatkozó szabályok szerint kerül felszámításra.

(2) A számlázás papír alapú számlázás formájában történik.

(3) Egyedi árajánlat kiadása a termékek vonatkozásában az ügyfélszolgálatnál kezdeményezhető. ugyfelszolgalat@tshirtdesign.hu

(4) A termékek egyedi feliratozása esetén a Vevő köteles a termékek vételárának 50%-át előre utalással megfizetni. Ezt követően a felek egyedi megállapodást köthetnek a szállítás vonatkozásában. Az Eladó a feliratozás előtt látványtervet küld, melynek visszaigazolása után kezdi meg a gyártást. Mintaterméket kizárólag vásárlás keretében tud küldeni.

(5) az Eladó a Vevő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke és felszámításának módja tekintetében az Eladó a Ptk. 301/A.§-ban meghatározottak szerint jár el. Az Eladó fizetési késedelem esetén a második írásbeli felszólítás esetén 800 Ft (Nyolcszáz Forint) + ÁFA, a harmadik és negyedik írásbeli felszólításért 4.500 Ft (Négyezer Ötszáz Forint) + ÁFA kezelési költséget számít fel. Amennyiben a fizetés az Eladó negyedik felszólítására sem történik meg, úgy az Eladó jogosult a követelés behajtására pénzbehajtó céget igénybe venni, melynek költségei a Vevőt terhelik.

(6) Amennyiben a szerződés megkötését követően vélelmezhető, hogy a vételár Vevő általi kiegyenlítését veszély fenyegeti a Vevő fizetési teljesítőképessége miatt, vagy Vevő bármely korábbi fizetési kötelezettségével késedelembe esett, úgy az Eladó jogosult a szállítást megtagadni és a szerződéstől elállni, vagy a szállítást felfüggeszteni.

(7) A fizetés az alábbi módokon történhet:
a)    Banki átutalással –az Eladó számlán megadott pénzforgalmi jelzőszámára;

 1. Bankkártyás fizetéssel- K&H banki rendszerén keresztül
 2. PayPal  fizetéssel
 3. Utánvételes fizetéssel- futárszolgálati szállítás esetén
 4. Készpénzes fizetéssel- személyes átvétel esetén

 

b) A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

4. Adatvédelem és adatkezelésre vonatkozó szabályok

Az Ön személyes adatainak védelme a  Magdesign Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 5. A termék megtekintése, Szállítási költségek

(1) A Szállító termékmintát kizárólag vásárlás keretében tud biztosítani. A termékmintát – hibás teljesítés esetét kivéve – a Szállító nem veszi vissza.

(3) Szállító emblémázást vállal, ezért az emblémázott termékek (a) szállítási ideje hosszabb, mint az emblémázás nélküli termékeké (b).

a: 15-20 munkanap

b: 8-10 munkanap

(4) A szállításokat Szállító az általa meghatározott fuvarozóval bonyolítja le.

(5) A szállítás GLS futárszolgálattal és MPL postai csomagküldő szolgálattal történik.

(6) A sürgős megrendelésből adódó többletköltségek (expressz küldemény, futárszolgálat vagy ehhez hasonló szolgáltatás) minden esetben a Vevőt terhelik.

6. Szállítási határidő és szállítási késedelem

(1) az Eladó általános, nem kötelező szállítási határideje készleten lévő termékek esetén 8-10 munkanap. Feliratozott terméke eseté  a: 15-25 munkanap.

(2) A szállítási késedelem a jogszabályban előírt rendelkezések alapján kerül meghatározásra.

(3) Ha az Eladó egy kifejezetten kötelezőként megállapított szállítási határidővel a számára felróható okból késedelembe esik, Vevő köteles egy legalább 5 (öt) napos póthatáridőt megjelölni a megrendelés teljesítése céljából. Ha Szállító ezt a határidőt múlni hagyja, úgy Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

(4) Ha az Eladó a kötelező szállítási határidőket rajta kívül álló okból nem tudja betartani, erről haladéktalanul értesíti Vevőt és egyúttal új várható szállítási határidőt ad meg. Ha az Eladó teljesítése az új szállítási határidőn belül sem történik meg, úgy vevő jogosult egyoldalúan, részben vagy egészben elállni a szerződéstől, Szállító pedig köteles a már kifizetett ellenszolgáltatást azonnal visszatéríti.

7. Szállítás, kockázat átszállása, elfogadás, elfogadási késedelem


(1) A termék elvesztésének vagy megrongálódásának kockázatából adódó felelősség a teljesítés pillanatában, másik rendeltetési helyre történő szállítás esetén pedig a termék speditőrnek, fuvarozónak vagy más, a kiszállítást végző személynek vagy intézménynek történő átadásakor száll át Vevőre.

(3) Ha Vevő termék átvételével késedelembe esik, vagy az azzal kapcsolatos közreműködést elmulasztja, vagy az Eladó szállítmánya bármely más Vevőnek felróható okból késedelembe esik, úgy az Eladó jogosult az emiatt keletkezett károkért, beleértve a többletköltségeket (pl. tárolási költségeket) kártérítést követelni.

8. A tulajdonjog fenntartása

(1) A megrendelés teljesítése a tulajdonjog fenntartása mellett megy végbe. Szállító fenntartja termékeinek tulajdonjogát a teljesítésből származó összes követelésének megfizetéséig.

(2) Késedelmes fizetés esetén az Eladó jogosult a szerződéstől való elállás hiányában a termékek visszaszolgáltatását kérni. Vevő birtokvédelmi jogáról az ilyen esetekre lemond.

9. Színmegjelölések és méretek

(1) az Eladó kiadványaiban és weboldalán(katalógus, internet, stb.) meghatározott színmegjelölések nem tartoznak egységes szabványok hatálya alá, azok tájékoztató jellegűek. Ugyanez vonatkozik a címkéken feltüntetett méretekre. Származási helytől függően a beszerzett termékek méretei és színei változnak. Ezen adatok alapján nem lehet tényleges színekre és méretekre következtetni.

(2) A fentiek alapján a tényleges méret és/vagy színeltérések nem szolgálnak alapul kártérítési igény vagy hibás teljesítésből származó igény érvényesítésére, amennyiben a leszállított termék méretben (pl. L) és árnyalattól független színben (pl. piros) a megrendelésnek megfelel. Ez nem befolyásolja a termék visszaküldésének szabályait a 12. pont alapján.

(3)Az ÁSZF alapján, nem ok a reklamációra a kiszállított termék ± 7% méret, tömeg és/vagy zsugorodás eltérése, valamint a szürke skálán mért 3 fokos színárnyalat különbség. Abban az esetben ha a reklamált termék a tolerancia tartományon belül esik a reklamáció nem kerül elfogadásra.


10. Hibás teljesítés

(1) Amennyiben a leszállított termék nem a megállapodott minőségű, mennyiségű, vagy rendeltetésszerű használatra, felhasználásra nem alkalmas, vevő a Ptk. 306.§ szerinti, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályait érvényesítheti. Vevő köteles a hibás teljesítés kijavítására megfelelő póthatáridőt biztosítani.

(2) Vevő hibás teljesítéssel kapcsolatos igénye érvényesítésének előfeltétele, hogy Vevő eleget tett a törvény szerinti ellenőrzés és kifogás emelés követelményeinek. A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul, de legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül kell írásban jelezni és megkifogásolni, rejtett hibák esetén az ismertté válásukat követően egy éven belül kell jelezni azt az Eladó felé. Vevő vagy Vevő által megbízott emblémázó üzem köteles a terméket emblémázás előtt (hímzés, szitanyomás, stb.) megvizsgálni az esetleges hibák megállapítása céljából.

(3) A megkifogásolt terméket a Vevő köteles az Eladónak visszajuttatni.

(4) A hibás teljesítés orvoslása a vevő választása alapján a hiba javításával vagy hibátlan cseretermék szállításával megy végbe. Ilyen esetben Vevő sem a vételár csökkentésére, sem pedig a szállítástól való elállásra nem jogosult. Amennyiben a hiba kijavítása három alkalommal is eredménytelen lesz Vevő - választása alapján - jogosult a vételár csökkentésére vagy a szerződéstől való elállásra.

(5)Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, ami a Vevőnek hibás Áru által, vagy hibás Áru szállításával összefüggésben keletkezett. 

(6) Hibás teljesítés esetén Vevő a Ptk. szerinti kártérítési igényét csak abban az esetben érvényesítheti, amennyiben az utólagos teljesítés sikertelen volt.

11. Egyéb felelősség

(1) Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezéseiből más nem következik, a felek kötelezettségeik megszegése esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint felelnek az általuk okozott kárért.

(2) Szerződésszegés esetén Vevő elállási jogát kizárólag a jelen ÁSZF-ben illetve a Ptk. 306.§-ban foglaltak alapján gyakorolhatja.

12. A termék visszaküldése

(1) A termék visszaküldése kizárólag az Eladó által kiállított visszaküldési utalvány alapján történhet. A visszaküldési utalvány itt letölthető vagy  e-mailben igényelhető.

(2) Az új, feldolgozatlan és nem emblémázott termék visszaküldése a 12. pont (1) bekezdése alapján a kiszállítás napától számított 14 (tizennégy) napon belül lehetséges. A termékeket eredeti csomagolásában lehet visszaküldeni. Az Eladó ingeket és blúzokat nem vesz vissza. Fehérnemű higiéniai okokból nem vehető vissza és nem cserélhető ki.

Az emblémázott termékeket visszavétele cseréje nem lehetséges.

(3) A nem hibás teljesítésből származó cserével kapcsolatos szállítási költségek a Vevőnek felszámolásra kerülnek.

(4) Amennyiben a termék visszaküldésének oka hibás teljesítés, úgy a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek az Eladót terhelik. Vevő a 12. pont (1) bekezdésében meghatározott feltételek alapján visszaküldött termék után kérésének megfelelően,
annak ellenértékének megfelelő jóváírásra vagy visszafizetésre kerül.

(5) Nem hibás teljesítés esetén Vevő a visszaküldött tételek 12. pont (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételei szerint a termék ellenértékének megfelelő jóváírásra vagy visszafizetésre kerül.


13. Elévülés

A felek egymással szembeni követelései a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések szerint évülnek el, amennyiben arról a felek külön írásban nem állapodtak meg.

14. Szerzői jogok

Szállító a katalógusai, termékismertetői és képei esetében – beleértve azok elektronikus formáját is - fenntartja magának a tulajdonjogot és a szerzői jogok összességét.

15. Alkalmazandó jog, joghatóság, irányadó nyelv

(1) A jelen ÁSZF-re és az ennek alapján kötött egyedi szerződésekre Magyarország jogszabályai, elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadók.


(2) A felek a köztük keletkezett vitát elsősorban békés úton kívánják rendezni. Békés rendezés hiányában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el a jogvita eldöntése során.

16. Részleges érvénytelenség

(1) Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése egészben vagy részben érvényét veszti, a fennmaradó rendelkezések vagy azok részeinek rendelkezései érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányzó rendelkezések helyébe a megfelelő törvényes rendelkezések lépnek.